ارتباط با ما

قزل تیره

زیور آلات دست ساز

تلفن تماس: ۰۹۳۹۹۰۰۲۲۰۹

ایمیل: Negar@ghezeltireh.com