درباره ما

نگار قزل تیرهcontacts

متولد بهمن ماه ۱۳۶۶
دیپلم گرافیک از هنرستان هنرهای زیبای کوثر
فارغ التحصیل رشته هنرهای اسلامی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز