نگار قزل تیره

نگار قزل تیره

متولد بهمن ماه ۱۳۶۶
دیپلم گرافیک از هنرستان هنرهای زیبای کوثر
فارغ التحصیل رشته هنرهای اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز