نگار قزل تیره

نگار قزل تیره

دیپلم گرافیک از هنرستان هنرهای زیبای کوثر
فارغ التحصیل رشته هنرهای اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیر شرکت قزل تیره

زهره سامع ملکی

کارشناس ارشد معماری و مسئول تولید محتوا در شرکت قزل تیره

بهنود مصطفائی

مسئول بخش بازاریابی آنلاین و طراحی و پشتیبانی وبسایت در شرکت قزل تیره