آبان ۱۰, ۱۳۹۹
زبرجد

زبرجد چیست؟

زبرجد یکی از سنگ های قیمتی است که تنها به رنگ سبز یافت می شود. بسیاری از سنگ ها را می توان در رنگ های متفاوتی در محدوده صورتی […]