سنگ آمیتیست،آمیتیس،خواص آمیتیس

مرداد ۵, ۱۳۹۸

خواص سنگ آمیتیست

سنگ آمیتیست را در کتب جواهرشناسی فارسی ( جمشت ) گفته اند لکن نام آن در لاتین ( آمیتیست ) است . نام آمیتیست از زبان […]