سنگ های اصل،سنگ بدل،تشخیص سنگ،سنگ های قیمتی،خاصیت فلورسنسی،فسفرسانسی

تیر ۲۳, ۱۳۹۷

چگونه سنگ های اصل را از بدل تشخیص دهیم؟

درقدیم شناخت تجربی، ملاک تمایز ودرجه بندی سنگ ها بود. و عمده ترین معیار های آن عبارت بودند از : درخشندگی و بازتاب های ظاهری نور همچون تلاء لوء و شفافیت یا کیفیتِ رنگ که از آن در بسیاری از نگین ها به آب دار بودن تعبیر می شد. وهم چنین وزن مخصوص ، درجه ی سختی و نوع تبلور کلوخه های طبیعی .