عقیق،عقیق شجر،سنگ،سنگ اصل،عقیق اصل،عقیق بدل،روش شناسایی،عقیق تقلبی

تیر ۳۰, ۱۳۹۷
عقیق شجر

عقیق شجر اصل را چگونه تشخیص دهیم؟

عقیق شجر و یا دندریت به گروهی از عقیق های سفید یا کبود و در برخی از انواع یمنی سرخ گفته می شود که رگه هایی اغلب به رنگ قهوه ای یا مشکی و به شکل درخت و مناظر طبیعت و گاهی تا حدودی شبیه به حیوانات در آن به چشم می خورد.