عقیق، عقیق شجر، عقیق منظره

تیر ۳۰, ۱۳۹۸
عقیق شجر

دلایل تشکیل نقوش خاص سنگ عقیق شجر

عقیق (agate) دارای گونه های متنوعی می باشد مانند عقیق یمنی ، عقیق خراسانی ، عقیق باباقوری ، عقیق شجری ، عقیق سلیمانی ، در نجف […]