نقره، نقره اصل، بدل،روش تشخیص،

شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

روش های تشخیص نقره از بدل

تشخیص نقره اصل کار بسیار دشواری است. اکثر محصولاتی که پوشش نقره دارند با نقره ‌ی خالص اشتباه گرفته می ‌شوند. این نوع محصولات غالبا فقط با لایه‌ ی بسیار نازکی از نقره پوشش داده شده اند.