یاقوت کبود،یاقوت، سنگ قیمتی

تیر ۸, ۱۳۹۸

یاقوت کبود، آشنایی و معرفی خواص آن

یاقوت کبود، معرفی و خواص آن یاقوت کبود، سنگی است که میتوان آن را نماد عقل فضیلت خوشبختی و تقدس دانست. این سنگ از جمله سنگ […]