طلای سفید،طلای زرد،فلز،آلیاژ،عیار

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

طلای سفید و زرد چه تفاوت هایی دارند؟

طلای زرد با طلای سفید هیچ فرقی ندارد و هردو طلا هستند . با این حال عیار طلای سفید کمتر از طلای زرد است